Projekt "Podniesienie kwalifikacji kadr zarządzających gwarantem wzrostu efektywności sieci sprzedaży"

Podniesienie kwalifikacji kadr zarządzających gwarantem wzrostu efektywności sieci sprzedaży
 
HeRosi Organizacji to projekt przeznaczony dla kadry zarządzającej. Projekt dotyczy wsparcia szkoleniowego z zakresu rozwoju umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi. Równolegle wszystkie firmy zostaną objęte doradztwem dla potrzeb opracowania/aktualizacji i wdrożenia Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 
Projekt obejmuje 10 modułów szkoleniowych:
 
1. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
2. Techniki komunikacji- zarządzanie relacjami interpersonalnymi w przedsiębiorstwie
3. Zarządzanie i organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie
4. Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
5. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie i pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy
6. Wprowadzanie rozwiązań ekologicznych z zakresu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie wraz z pozyskiwaniem źródeł ich finansowania
7. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi i planowanie zasobów ludzkich
8. Proces rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników
9. Wynagrodzenie i motywowanie pracowników oraz system ocen pracowniczych
10. Zarządzanie wiekiem a rozwój pracowników i planowanie ścieżki kariery
 
Wsparciem szkoleniowym zostanie objęte 10 pracodawców sektora MMŚP i ich 130 pracowników stanowiących kadrę zarządzającą.